Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 380/19-04-2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δεκατρία (13) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου: «Υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφερείας Κρήτης» και της υπ’ αρ. 16/17-05-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 380/19-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 937005

408/26-04-2024

88,98

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Α 00385121

385/21-04-2024

88,72

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΒ 186603

440/29-04-2024

84,59

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

Χ 211086

442/29-04-2024

82,83

4 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

5

ΑΗ 967436

431/26-04-2024

82,31

5 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

6

ΑΟ 438183

411/26-04-2024

82,23

6 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

7

Α 00351726

410/26-04-2024

81,85

7

8

ΑΝ 937304

404/25-04-2024

80,34

8

9

ΑΜ 970917

439/29-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

10

ΑΗ 259883

446/29-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 4

11

ΑΟ 438453

456/30-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

12

ΑΕ 971807

457/30-04-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΡ 660864

436/26-04-2024

90,34

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Α 00004191

388/23-04-2024

86,26

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 964449

399/24-04-2024

89,85

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 966775

433/26-04-2024

86,07

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 457227

405/25-04-2024

81,53

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 971357

448/29-04-2024

90,07

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΖ 097454

429/26-04-2024

86,57

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΒ 487668

430/26-04-2024

85,95

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

ΑΝ 472064

387/23-04-2024

82,07

4

5

ΑΙ 469010

412/26-04-2024

68,70

5

6

ΑΟ 437683

403/25-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

7

ΑΜ 972323

447/29-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως το σημείο 2

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο