Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 378/18-04-2024 Πρόσκλησης  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ, ΕΤΟΥΣ 2024» και της υπ’ αρ. 15/15-05-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 378/18-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 973261

420/26-04-2024

85,44

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΗ 971363

428/26-04-2024

83,93

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΟ 441659

423/26-04-2024

83,02

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 496776

426/26-04-2024

88,20

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 477910

418/26-04-2024

82,96

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 348754

402/24-04-2024

76,60

2

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Σ 862398

419/26-04-2024

86,86

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 443875

427/26-04-2024

86,21

2- ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΝ 942925

425/26-04-2024

83,75

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Φ 347119

424/26-04-2024

87,54

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 966775

432/26-04-2024

87,07

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 468019

422/26-04-2024

77,15

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Φ 347833

414/26-04-2024

87,80

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΡ 445342

421/26-04-2024

83,40

2

3

Π 251428

413/26-04-2024

77,95

3

4

ΑΙ 469010

412/26-04-2024

68,70

4

5

ΑΚ 482272

415/26-04-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο