Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 18/05-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (5) άτομα  για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και της υπ’ αρ. 4/02-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 18/05-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 941843

97/19-01-2024

82,43

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 954162

71/18-01-2024

80,30

2- ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΡ 431709

92/19-1-2024

75,49

3- ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

ΑΙ 944914

98/19-1-2024

73,08

4

5

ΑΗ 959898

50/15-1-2024

60,79

5

6

ΑΖ 968232

32/12-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

7

ΑΑ 311705

47/15-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

8

ΑΡ 957035

59/17-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

9

ΑΚ 474768

89/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς τα σημεία 3, 4

10

ΑΙ 956581

103/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 470667

91/19-01-2024

90,77

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Χ 346909

30/11-1-2024

83,72

2

3

Σ 868213

66/18-1-2024

83,10

3

4

ΑΝ 932508

84/19-1-2024

76,50

4

5

ΑΡ 655417

95/19-1-2024

76,37

5

6

ΑΙ 946664

87/19-1-2024

73,06

6

7

ΑΒ 956721

42/12-1-2024

71,29

7

8

ΑΙ 959517

88/19-1-2024

64,89

8

9

ΑΡ 429407

58/16-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

10

Φ 316466

75/18-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς τα σημεία 2, 5

11

Χ 963111

76/18-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 1

12

ΑΡ 429249

79/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

13

Χ 349587

83/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 5

14

ΑΡ 426354

93/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 1

15

ΑΙ 939942

99/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 1

16

ΑΙ 939110

101/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 4

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΟ 973160

78/19-1-2024

90,75

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 426680

27/9-1-2024

86,50

2

3

ΑΜ 962741

86/19-1-2024

83,91

3

4

ΑΙ 451433

31/11-1-2024

83,75

4

5

ΑΡ 426347

28/11-1-2024

83,72

5

6

ΑΙ 936606

80/19-1-2024

81,80

6

7

ΑΙ 966775

90/19-1-2024

81,07

7

8

Τ 307516

96/19-1-2024

78,03

8

9

ΑΡ 655167

77/18-1-2024

74,05

9

10

ΑΒ 180779

63/17-1-2024

69,64

10

11

ΑΟ 425855

70/18-1-2024

68,27

11

12

ΑΟ 455462

65/17-1-2024

66,00

12

13

Χ 349799

64/17-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

14

ΑΗ 963346

72/18-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

15

ΑΡ 952814

85/ 19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

16

ΑΒ 956181

100/19-1-2024

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς τα σημεία 3, 5

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο