Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 138/02-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης» και της υπ’ αρ. 9/20-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 138/02-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 445116

237/02-03-2023

82,48

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΖ 600923

235/02-03-2023

81,14

2

3

Χ 346879

216/02-03-2023

77,35

3

4

ΑΙ 944339

212/01-03-2023

73,88

4

5

ΑΕ 457543

239/02-03-2023

73,74

5

6

ΑΕ 529953

194/28-02-2023

70,96

6

7

ΑΟ 430599

236/02-03-2023

68,67

7

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 460926

230/02-03-2023

88,59

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 459361

234/02-03-2023

86,32

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΑ 373108

206/28-02-2023

84,54

3

4

Χ 866443

217/02-03-2023

79,63

4

5

ΑΝ 391314

221/02-03-2023

63,11

5

6

ΑΖ 961725

195/28-02-2023

50,86

6

7

ΑΜ 471143

238/02-03-2023

47,98

7

8

ΑΙ 946664

223/02-03-2023

45,06

8

9

ΑΚ 744497

244/02-03-2023

44,80

9

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΙ 946988

233/02-03-2023

84,69

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 436428

240/02-03-2023

84,60

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΜ 456697

232/02-03-2023

83,90

3

4

ΑΗ 457433

215/02-03-2023

80,72

4

5

ΑΙ 966775

225/02-03-2023

79,07

5

6

ΑΡ 417679

220/02-03-2023

70,67

6

7

Χ 854881

211/01-03-2023

47,64

7

8

ΑΟ 973160

214/02-03-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ / Δεν προσκομίζεται αποδεκτός τίτλος σπουδών

9

ΑΙ 436310

229/02-03-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/ Δεν προσκομίζεται αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο