Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 121/30-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, για την υλοποίηση του έργου  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» και της υπ’ αρ. 5/19-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 121/30-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΟ 446246

151/06-02-2024

77,06

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 184278

164/08-02-2024

74,51

2

3

ΑΗ 960840

154/07-02-2024

67,00

3

4

Χ 857121

162/08-02-2024

65,40

4

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο