Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 100/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας  Κρήτης για την κάλυψη αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και στην επίβλεψη έργων και μελετών» και της υπ’ αρ. 8/02-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 100/20-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 450909

118/23-02-2023

86,09

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 070783

164/24-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις πρόσκλησης (ΜΕΚ Β' κατηγορίας και άνω)

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΖ 960024

178/24-02-2023

84,00

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 792098

181/24-02-2023


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης (ΜΕΚ)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εξειδίκευση σε Υδραυλικά Έργα

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 966457

113/22-02-2023

89,57

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 786462

155/23-02-2023


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

3

ΑΝ 922327

167/24-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

4

ΑΜ 667184

153/23-02-223

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΜ 960379

162/24-02-2023

75,83

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 931916

150/23-02-2023

70,80

2

3

ΑΕ 463467

163/24-02-2023

69,90

3

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εξειδίκευση στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΖ 161989

176/24-02-2023

88,80

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 786462

156/23-02-2023


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

3

ΑΜ 667184

152/23-02-223

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εξειδίκευση στον Σχεδιασμό Πρότυπων κατασκευών με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και σε ποιοτικό έλεγχο υλικών οδοποιίας

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 920575

177/24-02-2023

89,15

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 786462

157/23-02-2023


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

3

ΑΜ 667184

151/23-02-223

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο