εταιρεια

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι ο πρώτος Αναπτυξιακός Οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κρήτη την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 με την υπογραφή του Καταστατικού του στις Αρχάνες, όπου βρίσκεται η έδρα του.

Πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Φασουλάκης, με αντιπροέδρους τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη και τον Δήμαρχο Φαιστού κ.Γρηγόρη Νικολιδάκη. Διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Γιώργος Μαυρογιάννης, Οικονομολόγος.

Η μετοχική σύνθεση του Οργανισμού διαμορφώνεται ως εξής:

ιδρυση
& Μετοχικη
συνθεση

Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Περιφέρεια Κρήτης

1.700

170.000,00€

34%

2

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

300

30.000,00€

6%

3

Δήμος Βιάννου

300

30.000,00€

6%

4

Δήμος Γόρτυνας

300

30.000,00€

6%

5

Δήμος Μαλεβιζίου

300

30.000,00€

6%

6

Δήμος Μινώα Πεδιάδος

300

30.000,00€

6%

7

Δήμος Φαιστού

300

30.000,00€

6%

8

Δήμος Ιεράπετρας

300

30.000,00€

6%

9

Δήμος Αγίου Βασιλείου

300

30.000,00€

6%

10

Δήμος Αμαρίου

300

30.000,00€

6%

11

Δήμος Ανωγείων

300

30.000,00€

6%

12

Δήμος Μυλοποτάμου

300

30.000,00€

6%

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ενώ το ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ είναι χαμηλό. Επιπλέον, μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση (ή ολική ανυπαρξία σε κάποιες περιπτώσεις) τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ. Το γεγονός αυτό κατέστησε επιτακτική την ανάγκη λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιστραφεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Με τις διατάξεις του Α’ Κεφαλαίου του Ν. 4674/2020 (Α’ 53) εισήχθησαν στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια σειρά από καινοτόμες ρυθμίσεις, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων διοικητικών δυσλειτουργιών των ΟΤΑ.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α/ 11.03.2020, αποτελούν ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, με επιμέρους στόχους την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, παροχή συμβουλευτικής, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στους ΟΤΑ, την υλοποίηση δράσεων και έργων κα. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής.

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο