δραστηριοτητες

Ο Άξονας 5: Εκπαίδευση & Αθλητισμός – Πολιτισμός – Τουρισμός περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας για τους δήμους – φορείς του Οργανισμού, η οποία θα χαρακτηρίζεται και θα περιλαμβάνει καινοτόμα και ανταγωνιστικά στοιχεία και υποδομές εκπαίδευσης & αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού. Ειδικότερα, μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω Άξονα, ο Οργανισμός θα επιτύχει τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τομέα της εκπαίδευσης στους Δήμους, καθώς επίσης τη δημιουργία και εδραίωση αθλητικής και πολιτιστικής κουλτούρας στους δημότες, στοιχεία τα οποία δύναται να αποφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο δήμο ενώ εφόσον αξιοποιηθούν σωρευτικά να δημιουργήσουν μια νέα τουριστική ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΞΟΝΑΣ 5ος - Εκπαίδευση
& Αθλητισμός - Πολιτισμός
Τουρισμός

Πιο αναλυτικά, στον εν λόγω άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για τον / την:

 • Εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων σχολικών μονάδων καθώς και τη δημιουργία νέων

 • Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση υποδομών και σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως ενδεικτικά δράσεις για την αντικατάσταση ανελκυστήρων, εξωραϊσμός όψεων, δράσεις για τη βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, σε επίπεδο δομών και εξοπλισμού

 • Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων και των αθλητικών τους εγκαταστάσεων

 • Αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ για την ενίσχυση της διδασκαλίας (πχ διαδραστικοί πίνακες και καινοτόμος εξοπλισμός) και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Ενθάρρυνση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε σχολεία όλων των βαθμίδων με την παροχή κινήτρων για την ανάληψη δράσεων πολιτισμού (πχ συμμετοχή σε σχολικές ομάδες θεάτρου, χορωδία κτλ)

 • Συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων των Δήμων για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών πραγματοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων

 • Ενίσχυση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων δήμων (πχ θέατρο, ζωγραφική κτλ) με νέα προγράμματα για την εκμάθηση / προαγωγή τεχνών

 • Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών και ολοκληρωμένης εμπειρίας πολιτισμού στους Δήμους – φορείς του Οργανισμού με σημεία αναφοράς σημαντικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος των δήμων

 • Παραγωγή υψηλού επιπέδου πολιτιστικής παραγωγής και πολύπλευρης πολιτιστικής δράσης

 • Ενίσχυση των δράσεων σχολικού αθλητισμού (πχ σχολικά πρωταθλήματα)

 • Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης – Ενίσχυση αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων

 • Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και αύξηση / αναβάθμιση αθλητικών δράσεων

 • Αξιοποίηση εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής για την προσέλκυση νέων μορφών τουρισμού

 • Ανάδειξη και προστασία του παράκτιου μετώπου των δήμων για την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού

 • Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και την προσέλκυση τουριστών αθλητικού τουρισμού

 • Δημιουργία νέου, εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στο συνδυασμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πχ αθλητικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός)

ΑΞΟΝΑΣ 4ος

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αναβάθμιση περιβάλλοντος & ενίσχυση υποδομών και δικτύων

ΑΞΟΝΑΣ 1ος

Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο